RiVS

Jsme držitelem
Certifikátu kvality
dle požadavků normy
STN EN ISO 9001:2001

Svářečské kurzy a zkoušky

< Předchozí kurz Další kurz >

OPAKOVANÉ PŘEŠKOLENÍ ZÁKLADNÍCH A ZAŠKOLOVACÍCH KURZŮ

 • cíl: Obnova odborné způsobilosti ke svařování dle příslušných ČSN a dalších předpisů.
 • vstupní požadavky: Osoba starší 18-ti let, vlastnící platný „Průkaz odborné kvalifikace svářeče“, zdravotně způsobilá
 • obsah: Výklad příslušné normy ČSN
 • termín: dle požadavku zákazníka
 • poznámky:

  Školení probíhá každý den ráno od 7 hodin.

  Cena pro 1 metodu    250,- Kč + 21% DPH
  Cena pro 2 metody    400,- Kč + 21% DPH
  Cena pro 3 metody    500,- Kč + 21% DPH

  DOŠKOLENÍ A PŘEZKOUŠENÍ SVÁŘEČŮ PLASTŮ NA ZÁKLADNÍ A ZAŠKOLOVACÍ KURZY (BÝVALÁ D - U 7)
  Školení probíhá každý den ráno po dohodě v délce 8 hodin.
  Cena    900,- Kč + 21% DPH

  Kurz zakončen písemným testem a ústním přezkoušením z teoretické části a praktickou zkouškou z praktické části. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení s celostátní platností a záznam do průkazu odborné kvalifikace svářeče.

   

   

Nabídka vzdělávacích aktivit