RiVS

Jsme držitelem
Certifikátu kvality
dle požadavků normy
STN EN ISO 9001:2001

Svářečské kurzy a zkoušky

< Předchozí kategorie Další kurz >

PŘÍPRAVNÉ KURZY SVAŘOVÁNÍ K ÚŘEDNÍM ZKOUŠKÁM

 • cíl: Získání další odborné způsobilosti ke svařování dle ČSN EN a DIN (RWTÜV či SLV) příp. dle příslušného technického pravidla (TP) na různých typech materiálů různými metodami.
 • vstupní požadavky: Osoba starší 18-ti let, vlastnící „Průkaz odborné kvalifikace svářeče“ s platným základním kurzem dané metody, zdravotně způsobilá
 • obsah: Výklad příslušné normy ČSN EN nebo TP A Praktický výcvik svařování
 • termín: dle požadavku zákazníka
 • poznámky:

  PŘÍPRAVNÉ KURZY K ÚŘEDNÍM ZKOUŠKÁM DLE ČSN EN 287-1, ČSN EN 287-2, ČSN EN 287-3 A DIN (RWTÜV ČI SLV)
        Délka trvání 40 – 160 hodin, nástup každé pondělí.
  ZKOUŠKY (PERIODICKÉ) DLE ČSN EN 287-1, ČSN EN 287-2, ČSN EN 287-3 A DIN (RWTÜV ČI SLV) + PED NEBO STN
        Délka trvání 2 – 4 dny, nástup ke zkouškám každé úterý a čtvrtek.

  PŘÍPRAVNÉ KURZY K ÚŘEDNÍM ZKOUŠKÁM DLE TP A 216 METODOU 111, 135, 141 (SVAŘOVÁNÍ TYČÍ)
        Délka trvání 120 hodin, nástup každé pondělí.
  ZKOUŠKY (PERIODICKÉ) DLE TP A 216 METODOU 111, 135, 141
        Délka trvání 2 – 4 dny, nástup ke zkouškám každé úterý a čtvrtek.

  PŘÍPRAVNÉ KURZY K ÚŘEDNÍM ZKOUŠKÁM DLE ČSN EN 13 133 A DLE ČSN EN 1418
        Délka trvání 80 hodin, nástup každé pondělí.
  ZKOUŠKY (PERIODICKÉ) DLE ČSN EN 13133 A DLE ČSN EN 1418
        Délka trvání 2 – 4 dny, nástup ke zkouškám každé úterý a čtvrtek.

  Kurz zakončen písemným testem z teoretické části a praktickou zkouškou z praktické části pod dozorem zkušebního komisaře. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení s celostátní platností, protokol o vykonané zkoušce a záznam do  průkazu odborné kvalifikace svářeče.

Nabídka vzdělávacích aktivit