RiVS

Jsme držitelem
Certifikátu kvality
dle požadavků normy
STN EN ISO 9001:2001

Svářečské kurzy a zkoušky

< Předchozí kurz Další kategorie >

ZAŠKOLOVACÍ KURZY SVAŘOVÁNÍ

 • cíl: Získání nejnižší odborné způsobilosti ke svařování a navařování na různých typech materiálů různými metodami.
 • vstupní požadavky: Osoba starší 18-ti let, zdravotně způsobilá, manuálně zručná
 • obsah: Bezpečnostní předpisy dle příslušných norem ČSN Nauka o materiálech, příprava materiálu Zařízení pro svařování a navařování Technologie svařování a navařování Seznámení s pracovištěm a zařízením Praktický výcvik svařování a navařování
 • termín: dle požadavku zákazníka
 • délka trvání: 3 až 5 dnů (24 až 40 hodin)
 • poznámky:

  ZAŠKOLOVACÍ KURZ ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM - ZP 311-2 1.1 (D-G 2)


  ZAŠKOLOVACÍ KURZ ŘEZÁNÍ KYSLÍKOVÝM KOPÍM - ŘEZÁNÍ TĚŽCE DĚLITELNÝCH MATERIÁLŮ VČETNĚ LITIN, SUROVÉHO ŽELEZA A BETONU  - ZP 311-2 1.1 


  ZAŠKOLOVACÍ KURZ BODOVÉHO ODPOROVÉHO SVAŘOVÁNÍ - ZP - 21-9 1.1


  ZAŠKOLOVACÍ KURZ NAVAŘOVÁNÍ PLAMENEM -NAVAŘOVÁNÍ TVRDOKOVŮ A OCHRANNÝCH VRSTEV  - ZP 311-9 1.1


  ZAŠKOLOVACÍ KURZ NAVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE NETAVÍCÍ SE ELEKTRODOU – NAVAŘOVÁNÍ SPECIÁLNÍCH MATERIÁLŮ - ZP 141-9 1.1


  ZAŠKOLOVACÍ KURZ NAVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE TAVÍCÍ SE ELEKTRODOU - ZP 135-9 1.1      


  ZAŠKOLOVACÍ KURZ ROVNÁNÍ PLAMENEM - ROVNÁNÍ PLECHŮ A PROFILŮ - ZP 311-3 1.1


  ZAŠKOLOVACÍ KURZ ŘEZÁNÍ A DRÁŽKOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM -DRÁŽKOVÁNÍ UHLÍKOVOU ELEKTRODOU - ZP 111-2 1.1


  ZAŠKOLOVACÍ KURZ PÁJENÍ PLAMENEM -PÁJENÍ BĚŽNÝCH OCELÍ - ZP 912 1.1


  ZAŠKOLOVACÍ KURZ PÁJENÍ PLAMENEM - PÁJENÍ MĚDI A JEJÍCH SLITIN - ZP 912 W31 - TVRDÉ PÁJENÍ     A ZP 942 31 - MĚKKÉ PÁJENÍ


  ZAŠKOLOVACÍ KURZ ŘEZÁNÍ PLAZMOU - ZP 15-2 1.1 


  ZAŠKOLENÍ NA STEHOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM  - ZP 111-1 1.1


  ZAŠKOLOVACÍ KURZ STEHOVÁNÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE NETAVÍCÍ SE ELEKTRODOU - ZP 141-1 1.1

   

  ZAŠKOLOVACÍ KURZ STEHOVÁNÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE TAVÍCÍ SE ELEKTRODOU - ZP 135-1 1.1

   

  ZAŠKOLOVACÍ KURZ SVAŘOVÁNÍ A NAVAŘOVÁNÍ NA JEDNOÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍCH NETAVÍCÍ SE ELEKTRODOU - ZP 141-9 1.1

   

  ZAŠKOLOVACÍ KURZ SVAŘOVÁNÍ NÍZKOTAVITELNÝCH KOVŮ - SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ OLOVA A JEHO SLITIN - ZP 311-6

   

Nabídka vzdělávacích aktivit