RiVS

Jsme držitelem
Certifikátu kvality
dle požadavků normy
STN EN ISO 9001:2001

Dělnické kurzy a školení

< Předchozí kategorie Další kategorie >

Vzdělávací a poradenská agentura RIVS, s.r.o. nabízí širokou škálu kurzů a školení pro vybrané dělnické profese. Kurzy jsou realizovány v prostorách vzdělávací a poradenské agentury RIVS, s.r.o., ale u vybraných typů kurzů a školení je možná realizace přímo v prostorách objednavatele.

V případě realizace v prostorách objednatele nebo uzavřené (firemní) aktivity bude cena stanovena dohodou.

Zahájení kurzů a školení vždy v 7:30 hodin ráno, pouze „Kurz k získání jeřábnického průkazu třídy 0“ a „Kurz k získání vazačského průkazu“ zahájení v 7:00 hodin ráno.

Nabídka vzdělávacích aktivit

Naše nabídka vzdělávacích aktivit