RiVS

Jsme držitelem
Certifikátu kvality
dle požadavků normy
STN EN ISO 9001:2001

Rekvalifikační kurzy

< Předchozí kategorie Další kurz >

REKVALIFIKAČNÍ KURZY SVAŘOVÁNÍ

 • poznámky:

  V této kategorii Vám nabízíme následující tématicky zaměřené kurzy:

  ZÁKLADNÍ KURZY SVAŘOVÁNÍ METODY 111, 135, 141, 311 NA PŘÍSLUŠNÝCH MATERIÁLECH

  ZAŠKOLOVACÍ KURZY SVAŘOVÁNÍ NA RŮZNÝCH MATERIÁLECH

  PŘÍPRAVNÉ KURZY K ÚŘEDNÍM ZKOUŠKÁM DLE ČSN EN 287-1, ČSN EN 287-2, ČSN EN 287-3 A DIN (RWTÜV ČI SLV)

  ZKOUŠKY (PERIODICKÉ) DLE ČSN EN 287-1, ČSN EN 287-2, ČSN EN 287-3 A DIN (RWTÜV ČI SLV) + PED NEBO STN

  Bližší informace k rekvalikačním kurzům svařování získáte v sekci „Svářečské kurzy a zkoušky“.
  Účastníkům rekvalifikačních kurzů svařování jsou poskytovány ochranné pracovní pomůcky.

Nabídka vzdělávacích aktivit