RiVS

Jsme držitelem
Certifikátu kvality
dle požadavků normy
STN EN ISO 9001:2001

Profesní vzdělávání

< Předchozí kategorie Další kurz >

Manažerské vzdělávání a osobní růst

 • poznámky:

  Vědomostní managment

    (moduly lze realizovat jednotlivě, případně kombinovat dle požadavků a potřeb objednatele.)

    -  Strategický managment: Vývoj, proces, metody a techniky
    -  Marketing
    -  Finanční managment
    -  Project managment (projektové řízení)
    -  Managment jakosti: Model TQM
    -  Managment výroby
    -  Logistika
    -  Personální managment: Řízení lidských zdrojů
    -  BOZP a PO, ekologie, enviromentální managment a aktuální legislativa
    -  Normy EU ve vztahu k produkci firmy

  Trénink dovedností

    (dovednosti lze realizovat odděleně, případně kombinovat dle požadavků a potřeb objednatele)

    -  Psychologie manažera a sebepoznání
    -  Komunikace
    -  Asertivita
    -  Zvládání stresu
    -  Řešení konfliktů
    -  Motivace
    -  Styl řízení a vedení lidí
    -  Delegování pravomocí a odpovědnost
    -  Produktivita a výkonnost
    -  Kreativita
    -  Týmová práce a koučování
    -  Obchodní(prodejní) dovednosti
    -  Komunikace se zákazníkem(např. telefonování)


  Bližší informace o dovednostních a vědomostních kurzech Vám rádi poskytneme - kontaktujte nás!

Nabídka vzdělávacích aktivit