RiVS

Jsme držitelem
Certifikátu kvality
dle požadavků normy
STN EN ISO 9001:2001

Profesní vzdělávání

< Předchozí kurz Další kategorie >

Obchodní a celní problematika, obchodní a celní legislativa

 • poznámky:

  V této kategorii Vám nabízíme následující tématicky zaměřené kurzy:
  Mezinárodní obchod
  Obchodně právní vztahy vznikající při provádění zahraničně obchodní činnosti
  Platební instrumenty - směnky, šeky, akreditivy
  Uzavírání obchodních smluv
  Obchodní smlouvy - vadné plnění
  Obchodní zákoník se zaměřením na obchodní závazkové vztahy
  Právo a zahraniční obchod
  Zahraniční obchod se třetími zeměmi
  Použití celních režimů při hospodářské spoluprácí se zahraničím
  Původ zboží
  Autorské právo - užití autorského díla a příbuzných statků v praxi
  Finance, ekonomika, účetnictví a daně

  Bližší informace Vám rádi poskytneme, kontaktujte nás!

   

Nabídka vzdělávacích aktivit