RiVS

Jsme držitelem
Certifikátu kvality
dle požadavků normy
STN EN ISO 9001:2001

Profesní vzdělávání

< Předchozí kategorie Další kategorie >

Agentura RIVS, s.r.o. je vzdělávací, poradenskou a tréninkovou společností, která podporuje osobnostní a profesionální růst lidí na pozicích vrcholového, středního i liniového managementu.

Podle vašich potřeb a cílů Vám rádi sestavíme tréninkový program, vypracujeme vzdělávací projekt pro definovanou skupinu a budeme rozvíjet dlouhodobou vzájemnou spolupráci.

Výuka probíhá aktivním zapojením účastníků do průběhu kurzů a seminářů (zapojením do diskuse, vhodným nácvikem nebo řešením případových studií). Díky aktivnímu zapojení zúčastněných lze vytvořit celkový přehled a získané poznatky okamžitě aplikovat v praxi. Při výuce je využíváno teoretických a praktických zkušeností lektorského sboru.

Agentura RIVS, s.r.o. dále realizuje semináře týkající se aktuálních změn v legislativě, specializační kurzy a semináře z oblasti obchodní, celní a ekonomické, jakostní semináře a kurzy.

Významnou a nedílnou součástí je jazyková příprava zaměstnanců na všech úrovních dle Evropského jazykového portfólia. Nabízíme otevřené jazykové kurzy pro širokou veřejnost a uzavřené firemní jazykové vzdělávání. 

Nabídka vzdělávacích aktivit