RiVS

Jsme držitelem
Certifikátu kvality
dle požadavků normy
STN EN ISO 9001:2001

Vzdělávejte se pro růst

Další kategorie >

1. O projektu – pro koho je určen

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst!“  je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době realizují svoji činnost v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP.

Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve vybraných odvětvích
- strojírenství,
- stavebnictví,
- nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky),
- pohostinství, gastronomie,
- terénní sociální služby,
- odpadové hospodářství

O finanční podporu mohou zaměstnavatelé žádat za předpokladu, že realizují svoji činnost v uvedených odvětvích a buď nabírají nové pracovníky, které je třeba patřičně vyškolit či rekvalifikovat, nebo potřebují zvýšit odborné znalosti či dovednosti stávajících zaměstnanců.

2. Způsob realizace

Zaměstnavatel zpracuje žádost, kterou si stáhne z této webové stránky, a včetně povinných příloh ji doručí na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR (příslušné podle místa výkonu práce, nikoli podle sídla podniku). Sem se také může obracet v případě potřeby získání podrobných informací, případně konzultací.

Podrobné podmínky vstupu do projektu, náležitosti, které musí  obsahovat žádost, nutné kroky, které předcházejí podání žádosti i které po něm následují, a konečně kompletní pravidla poskytování příspěvku obsahuje materiál (k stažení níže):

Zaměstnavatelé v rámci projektu obdrží finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci) Toto vzdělávání může být obecné a v odůvodněných případech i specifické.

Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ bude realizován v období 31.5.2011 – 31.7.2013, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31.5.2013.

Na realizaci projektu byla z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyčleněna částka 850 000 000 Kč.

Nabídka vzdělávacích aktivit