RiVS

Jsme držitelem
Certifikátu kvality
dle požadavků normy
STN EN ISO 9001:2001

Vzdělávací kurzy

Agentura RIVS, s.r.o. je vzdělávací, poradenskou a tréninkovou společností, která podporuje osobnostní a profesionální růst lidí na pozicích vrcholového, středního i liniového managementu.

Agentura RIVS, s.r.o. je vzdělávací, poradenskou a tréninkovou společností, která podporuje osobnostní a profesionální růst lidí na pozicích vrcholového, středního i liniového managementu.

Podle vašich potřeb a cílů Vám rádi sestavíme tréninkový program, vypracujeme vzdělávací projekt pro definovanou skupinu a budeme rozvíjet dlouhodobou vzájemnou spolupráci.

Výuka probíhá aktivním zapojením účastníků do průběhu seminářů (zapojením do diskuse, vhodným nácvikem nebo řešením případových studií). Díky aktivnímu zapojení zúčasněných lze vytvořit celkový přehled a získané poznatky okamžitě aplikovat v praxi. Při výuce je využíváno teoretických a praktických zkušeností lektorského sboru.

Agentura RIVS, s.r.o. dále realizuje semináře týkající se aktuálních změn v legislativě, specializační kurzy a semináře z oblasti obchodní, celní a ekonomické, jakostní semináře a kurzy a PC kurzy.

Významnou a nedílnou součástí je jazyková příprava zaměstnanců na všech úrovních dle LEVEL 0 - 4. Nabízíme otevřené kurzy pro širokou veřejnost a uzavřené firemní jazykové vzdělávání.

Kontaktní osoby:

PhDr. Petr Branich
tel.: 595 956 356
fax: 595 956 356
e-mail: petr.branich@rivs.cz

PhDr. Petr Branich
tel.: 595 956 356
fax: 595 956 356
e-mail: petr.branich@rivs.cz

Nabídka vzdělávacích aktivit